Pareho kaming walong taong gulang ng pinsan kong si Leo noon. Sa Baryo Ilaya kami nakatira. Dahil bakasyon, sinusulit namin ang maglaro at gumawa ng...