Saan galing ang mga duwende at nuno sa punso? Sila ba’y nilikha ng Diyos katulad ng tao? Sabay bang nilikha ng Diyos ang tao at...