“Waaaaaaa! Manananggal! Manananggal!” Isang nakakabinging hiyaw ang pumalaot sa isang bahay na gasera lang ang ilawan. Kinabukasan, bali-balita ang hiyaw na yun sa Brgy. 42. Ang sigaw...